Shine Creation 創暉百貨Shine Creation 創暉百貨Shine Creation 創暉百貨
0$0.00

安裝服務2

所有窗口式冷氣機睇位費用$100。睇位之報價會盡量在睇位後翌日或三日內回覆。
窗口式冷氣機標準安裝收費
產品匹數 收費
3/4匹至1匹 $380
1.5匹 $400
2匹 $420
2.5匹 $500
3匹 需要報價
標準安裝包括:
✔ 3呎去水喉及原有玻璃封窗。
✔ 有石屎冷氣台之標準安裝︰不用白鋁架U型底盤支架連斜臂承托,改用不超過4吋的鋁角或膠腳承托。
✔ 安裝工程由工程承造商負責保養1年,不包括零件。
✔ 安裝高度不超過7呎(機底至地台面)。
由安裝師傅直接收取額外安裝工程或服務收費
額外安裝收費
安裝項目 收費
代客棄舊機(升級服務) $100
拆舊機舊架不用搬走舊機 $50
白鋁架U型底盤支架連斜臂承托 $80
吊機或撐機安裝 $150
事先通知改用古銅鋁安裝 $80
拆舊冷氣機位木板 $100
飛鐵邊或鐵枝 每枝$60
拆冷氣機鐵氣窗(鋁氣窗則不用額外收費) $120
鑿牆及特別安裝 報價
鐵窗如需改活動窗安裝 報價
安裝冷氣機頂防雨水膠墊或防音膠墊 $150
不鏽鋼去水盆連9呎去水喉 $350
膠去水盆連9呎去水喉 $250
安裝超過3呎去水喉(必須於安裝冷氣機同步進行) 每呎$15
拉電線連水線(只限20A以下明線) 每呎$30
安裝20A有燈開關 $100
安裝30A有燈開關 $120
蘇底連箱 $100
4吋X26吋X2分窗口機玻璃封窗邊 $100
安裝回風雞翼 報價
拆回風雞翼 $100
高空工作(離地7呎) 報價
代報小型工程(NW05) 報價
每層上落樓梯費用 $30
特別地區附加費用︰東涌 報價
特別地區附加費用︰馬灣 報價
特別地區附加費用︰愉景灣 報價
所有分體式冷氣機睇位費用$100。睇位之報價會盡量在睇位後翌日或三日內回覆。若決定安裝,有關睇位費用會從安裝費扣減回贈。
分體式冷氣機標準安裝收費
產品匹數 收費
3/4匹 $1,300
1匹 $1,300
1.5匹 $1,450
2匹 $1,750
2.5匹 $2,000
標準安裝包括:
✔ 15呎來回雪種喉、去水喉及電源控制線。
✔ 4吋以內深牆窿(非結構性磚牆)或玻璃窿1個。
✔ 安裝工程由工程承造商負責保養1年,不包括零件。
✔ 安裝高度不超過7呎(機底至地台面)。
窗口式分體冷氣機標準安裝收費
產品匹數 收費
3/4匹 $1,300
1匹 $1,300
1.5匹 $1,450
2匹 $1,750
2.5匹 $2,000
標準安裝包括:
✔ 15呎來回雪種喉、去水喉及電源控制線。
✔ 4吋以內深牆窿(非結構性磚牆)或玻璃窿1個。
✔ 安裝工程由工程承造商負責保養1年,不包括零件。
✔ 安裝高度不超過7呎(機底至地台面)。
由安裝師傅直接收取額外安裝工程或服務收費
額外安裝收費
安裝項目 收費
拆3/4匹至2匹舊分體機及架連搬走 $550
拆舊分體機舊架不用搬走舊機 $400
拆舊窗口機及架連搬走 $100
拆舊窗口機舊架不用搬走舊機 $80
室外散熱機架掛牆安裝(不包搭棚) $420
做鋁架(如有窗台但少於18吋深必須做鋁架) 每部$300
3/4匹至2匹及超出標準長度,駁環保雪種喉連防凍膠及電源控制線 每呎$60
2匹以上及超出標準長度,駁環保雪種喉連防凍膠及電源控制線 每呎$80
超出標準長度,駁去水喉 每呎$15
拉電線連水線(只限明線) 每呎$35
散熱機加去水盆連5呎去水喉 $400
散熱機加不鏽鋼去水盆連5呎去水喉 $600
窗口機玻璃封窗 $150
每平方呎玻璃連安裝 $70
每套緊急分制或機尾制 $200
安裝20A以下有燈開關或蘇底 $100
拆窗或鋸窗搬出散熱機 $300
冷暖機或機尾接駁去水架 $300
15呎變頻線 $350
4粒避震膠 $200
返機出散熱 $300
吊運散熱 另議
高空工作(離地7呎) $300
每層上落樓梯費 $30
特別地區附加費用︰東涌 報價
特別地區附加費用︰馬灣 報價
特別地區附加費用︰愉景灣 報價
抽油煙機標準安裝收費
產品 收費
抽油煙機 $400
煙導或拖拉式抽油煙機 $500
標準安裝包括:
✔ 8呎鋁喉。
✔ 玻璃窿1個。
✔ 搬拆舊機。
由安裝師傅直接收取額外安裝工程或服務收費
額外安裝收費
安裝項目 收費
拆煙導或拖拉式抽油煙機 每個$150
加開木窿或玻璃窿 每個$100
超長鋁喉 每呎$25
鋁料吊機安裝 每部$350
2分玻璃光片不大於18吋X27吋 每部$150
2分玻璃光片不大於10吋X27吋 每部$100
安裝20A以下有燈開關或蘇底 每個$100
拉電線連水線(只限明線) 每呎$30
抽氣扇標準安裝收費
產品 收費
圓形或方形抽氣扇 $250
標準安裝包括:
✔ 玻璃窿1個。
✔ 搬拆舊機。
由安裝師傅直接收取額外安裝工程或服務收費
額外安裝收費
安裝項目 收費
加開木窿或玻璃窿 每個$100
超長鋁喉 每呎$25
鋁料吊機安裝 每部$350
2分玻璃光片不大於18吋X27吋 每部$150
2分玻璃光片不大於10吋X27吋 每部$100
安裝20A以下有燈開關或蘇底 每個$100
拉電線連水線(只限明線) 每呎$30
熱水爐標準安裝收費
產品 收費
7加侖以下低壓式單相 $450
標準安裝包括:
✔ 10呎電線。
✔ 5呎銅喉。
✔ 搬拆舊機。
10加侖以下低壓式單相 $600
標準安裝包括:
✔ 10呎電線。
✔ 5呎銅喉。
✔ 搬拆舊機。
即熱式單相(舊位拆裝) $600
即熱式三相(舊位拆裝) $600
由安裝師傅直接收取額外安裝工程或服務收費
額外安裝收費
安裝項目 收費
4分銅喉 每呎$35
4分配件銅喉配件 每個$35
4分銅碼 每個$35
6分銅喉 每呎$40
6分配件 每個$40
20A菲士 每條$250
安裝20A以下有燈開關或蘇底 每個$100
拉電線連水線(只限明線) 每呎$30
截氣及拆搬舊氣體爐 每部$150
安裝20A以下有燈開關或蘇底 每個$80
拉電線連水線(只限明線) 每呎$20
如需做鐵喉 報價
浴室寶標準安裝收費
產品 收費
窗口式浴室寶* $400
掛牆式浴室寶* $350
天花式浴室寶* $450

* 浴室寶必須睇位報價(睇位費$100)。

電視可分為座枱安裝及掛牆安裝,以下收費只適用於首次購買該牌子電視及相同牌子原廠掛牆架的安裝收費表,費用直接繳付予承辦商技工︰
Hisense
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
24吋 $120 $280
32吋 $120 $280
33-43吋 免費 $380
44-54吋 免費 $480
55-60吋 免費 $580
65吋 免費 $880
JVC
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
<32吋 $100 $500 各電視型號掛牆架費用不相同*
43吋 免費 $500 各電視型號掛牆架費用不相同*
LG
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
<32吋 $180 不適用
32吋 $230 $380 各電視型號掛牆架費用不相同*
43-55吋 免費 $460 各電視型號掛牆架費用不相同*
60-65吋 免費 $630 各電視型號掛牆架費用不相同*
75-77吋 免費 $1,400 各電視型號掛牆架費用不相同*
Panasonic
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
24吋 $150 不適用
32-40吋 $150 免費 各電視型號掛牆架費用不相同*
41-65吋 免費 免費 各電視型號掛牆架費用不相同*
65吋 免費 不適用
Sony
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
32-75吋 免費 各電視型號掛牆架費用不相同*
Skyworth
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
24-39吋 $100 $350
40吋 $100 $450
>40吋 免費 $450
50-59吋 免費 $550
65-69吋 免費 $750
TCL
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
<32吋 $150 $380
32吋 $150 $380
33-47吋 免費 $380
48-50吋 免費 $480
51-55吋 免費 $580
56-64吋 免費 $680
65-69吋 免費 $880
>70吋 免費 $1,280
Toshiba
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
43-50吋 免費 $480
55吋 免費 $680
65吋 免費 $880
Samsung
吋數 座枱安裝收費 掛牆安裝收費 掛牆架費用
32吋 $200 聯絡創暉客戶服務查詢詳情
43-88吋 免費 免費 各電視型號掛牆架費用不相同*
Sharp
32-39吋 $180 $300 $200
40-49吋 免費 $450 $200
50-59吋 免費 $470 $200
60-69吋 免費 $530 $200
70-79吋 免費 $630 $250
80-89吋 免費 $1,00 $250
90吋 免費 $1,250 $250
  如有其他大型家電電器需要特殊安裝、選擇代理商或其他安裝技師安裝及以上並未提及的其他收費,請致電創暉客戶服務部查詢。
  注意事項︰ - 以上為標準環境情況下收費,如因客戶家中環境特殊或是客戶特別要求,將另行收費。
  - 電源需由客戶負責提供至機旁半米。
  - 窗口機拆機不包括重新安裝,如要重新安裝,需額外收取安裝費。
  - 所有安裝之位置符合該大廈物業(包括公營及私營物業)管理安全要求並取得業主或租客同意。
  - 標準安裝只適用於住宅。寫字樓、商舖名工廠等商用客戶需另行報價。
  - 安裝保養只適用於安裝後之工程,並不適用於冷氣機、冷氣機之零件保用以代理提供為準。
  - 以上安裝工程皆由合資格之註冊小型工程承包商負責。
  - 所有工程只限安全及可行情況下進行。如情況特別本公司可拒絕或需另行報價安裝。
  - 所有分體機在安裝前必須睇位報價,而睇位紙有效期為1個月,超過1個月將需要重新睇位報價。
  - 如安裝時與睇位位置不同或是客戶家中裝修有所改變,需即場重新報價。
  - 睇位紙上價錢為安裝後實報實銷,客戶需完成安裝後即時繳交現金,不接受支票、易辦事及信用卡。
  - 安裝工程由承裝商保用12個月。保用包括︰
  (i) 機架、
  (ii) 因玻璃封口封膠不良而引致漏水、
  (iii) 因雪種喉接駁不良而引致漏雪種。
  - 保養及維修不包括︰
  (i) 搭棚及安全架,此項需由客戶提供、
  (ii)不良保養引致的問題,如冷氣機去水喉因欠定時保養引致阻窒而漏水、
  (iii)客戶將喉用其他物料遮掩或修飾,日後要檢查或維修要拆卸及還原均由客戶負責。
  - 安裝工程期間或完成後,有關粉飾之修補工作由客戶自理。
  - 上述安裝工程只適用香港區、九龍區及新界區。離島及禁區將酌加費用。
  - 如有任何爭議,創暉保留最終解釋權。
購物車

未有產品在您購物車內

前往購物

訂購備註 修改訂單備註
運費模擬
添加優惠券

運費模擬

添加優惠券